Zásady zpracování osobních údajů

Společnost cashulit s.r.o., IČO: 05779332, se sídlem Tupolevova 710, Praha 18 – Letňany, 199 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Provozovatel webových stránek cashulit.cz dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností cashulit, s.r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost cashulit prioritou.

Společnost cashulit je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností cashulit jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností Cashulitprobíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu info@cashulit.cz nebo na adrese sídla cashulit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností cashulit na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti cashulit .

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost cashulit je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování Kde zpracováváme
Jméno a Příjmení Plnění smluvního vztahu Správa uživatelských účtů ke službám Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích Zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb z portfolia cashulit Účetní a daňové účely Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz
Adresa Plnění smluvního vztahu Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia cashulit Účetní a daňové účely Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz
E-mail Plnění smluvního vztahu Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia cashulit Účetní a daňové účely Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz
Telefonní číslo, Mobilní číslo Plnění smluvního vztahu Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia cashulit Účetní a daňové účely Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz
IČO, DIČ Plnění smluvního vztahu Účetní a daňové účely Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek Provádění analýz a měření cashulit.cz
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb Provádění analýz a měření Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz
Čas a datum Plnění smluvního vztahu Správa uživatelských účtů ke službám Zajištění ochrany zdraví a majetku Plnění ostatních zákonných povinností cashulit.cz

Osobní údaje jsou cashulit zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost cashulit je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností cashulit zpracovávány pro tyto účely:

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci cashulit  jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti cashulit, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost cashulit  je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají cashulit poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá cashulit v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost cashulit, využívat dva druhy cookies:

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby cashulit. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá cashulit do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají cashulit bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech cashulit, upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech cashulit, používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Návštěvnost

Cashulit zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webech cashulit používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření pro cashulit zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže cashulit neví, který konkrétní uživatel web navštívil. cashulit tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby

Na webech používá cashulit různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale cashulit nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí cashulit informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů cashulit. U plateb cashulit rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům cashulit nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost cashulit povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování doba uchování
Plnění smluvního vztahu do odvolání
Správa uživatelských účtů ke službám do doby zrušení účtu
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových max. 2 roky
Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek max. 6 měsíců
Provádění analýz a měření max. 6 měsíců
Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích do odvolání
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia cashulit do odvolání
Účetní a daňové účely od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění 10 let
Plnění ostatních zákonných povinností max. 5 let

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž:

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla cashulit. Společnost cashulitsi vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.